Cigula

pobjednik 2. lige 2. liga 2020. Drugo mjesto
DatumPočetnaRezultatiU gostimaVrijeme
ČadaCigula
CigulaPappo D
KršićCigula
HRVATINCigula
CigulaGaller
DalibaltayanCigula
MaričevićCigula
CigulaKošković
CigulaWARRINGTON
JadrijevićCigula
CigulaHodžić
DujićCigula
CigulaŠKORO M
CigulaČavrak
ČalićCigula
CigulaLisica
DalibaltayanCigula
CigulaBilić D
Žunić HCigula
CigulaŠkoro
ČadaCigula
CigulaPetrić
JednakCigula
CigulaBertoncelj
ŽugajCigula
CigulaČada
CigulaKovacs
PetrićCigula
CigulaMaričević
KlobučarCigula
CigulaBilić D
ČavrakCigula
CigulaFeldman
ČavrakCigula
CigulaĆelić
MateljakCigula
CigulaLisica
GallerCigula
CigulaŠlopar
PerišićCigula
CigulaKnezović
BiškupCigula
CigulaBertoncelj
ĆurkovićCigula
CigulaPetrić
MahečićCigula
ŠkoroCigula
CigulaBilić D
ČadaCigula
CigulaPetrović
CigulaRadaković
Paškov TCigula
CigulaMalojčić
KoškovićCigula
ĆurkovićCigula
CigulaJadrijević
FeldmanCigula
CigulaBertoncelj
ČadaCigula
CigulaTrbus
PetrićCigula
CigulaMateljak
MahečićCigula
CigulaKovacs
HodžićCigula
ŠkoroCigula
CigulaČavrak / Lisica
Paškov TCigula
CigulaMahečić
ČadaCigula
CigulaAdžibaba
RadakovićCigula
CigulaPerišić
MalojčićCigula
ŠkoroCigula
CigulaBiškup
ŠimićCigula
CigulaPezer