Pozdrav

Uđeš a ne pozdraviš…ni dobar dan ni bok…ni kako ste

Šta je tako teško pozdraviti ?Naučiti pozdravljati. Ne trebaš pitati za zdravlje. Kako ćeš onda naučiti bekhand koji je puno kompliciraniji  i teži  od jednoga  jednostavnoga  BOK ?