Prijave za ljetnu ligu TK Terra 2020

Dragi tenisači, liga kreće . Imamo još 0 slobodnih mjesta!

  1. kola startaju 16.05. 2020.  a do 13.5. ćete dobiti raspored i pravilnik.

prijave:
BLAŽEV

JAZVINŠČAK

MARJANOVIĆ J.

TOPIĆ I.

KARANUŠIĆ

IVKOVIĆ

ROSANDIĆ

BILIĆ D.

PETRIĆ

BERTONCELJ

CIGULA

DALIBALTAYAN

ŠLOPAR

MAHEČIĆ

MASLIĆ

DUJIĆ

MIKIĆ

MATELJAK

POLAK

KOVACS

GALLER

JADRIJEVIĆ

PODVORAC

BILIĆ M.

JUGEC

STRNIŠČAK

VUČIĆ

RADAKOVIĆ

ADŽIBABA

PRODAN

LALIĆ

SLADOLJEV

GLAVAŠ

VEGO

ĆURKOVIĆ

VUKOJA

JURIČINEC

TIŠLJARIĆ

TRBUS

ŽUGAJ

LISICA

FELDMAN

ČADA

ŠKORO M.

ŽUNIĆ H

KRŠIĆ

ŽUNIĆ L.

BULE

PAPPO D.

PAPPO A.

ĆALIĆ

JELIĆ

ČAVRAK