Rezervacija

Danas je Kiša sebično i bezobzirno rezervirala terene od 11 do 19 sati…

Čekamo da se izigra pa da i mi dođemo na red. Navikli jesmo da nam navrati ponekad ali kad se posjete zaredaju….Ubi nas.